T O P L I G A       N I T R A       2 0 1 7 / 2 0 1 8

 

                                                

Nasledujúci zápas SPU Nitra 2017/2018 sa uskutoční v utorok  14.11.2017 v hale SPU Nitra o 15.30hod.   

   V prípade záujmu boli publikované fotky SPU z rokov 2012 až 2017.    

 

Celkový stav Bieli vs. Červení je 7:5