Mestská futbalová halová liga Šurany

Futbalové mužstvo Famílie sa dňa 23.novembra 2013 oficiálne zaregistrovalo do mestskej halovej ligy (MHL) v Šuranoch na podnet nášho bratranca, ktorý nám poskytol úvodné informácie o fungovaní ligy a systéme hry v tejto súťaži, za čo mu chceme poďakovať. Mestská halová súťaž v Šuranoch je veľmi vhodná pre Famíliu, nakoľko sa koná v zimných mesiacoch, kedy je už po konci futbalových súťaží, a tiež slúži ako veľmi dobrá náhrada za predčasne ukončenú LMF Nitra, ktorej bola Família 4 roky súčasťou. Štvrtý ročník Família neskončila, mala 2 kontumácie a mužstvo bolo vylúčené z ligy.
 
 
Miesto konania:   MESTSKÁ HALA ŠURANY
 
Hrací deň:            NEDEĽA