Vitáriuš Lacko                    

Hrá za: Červený tím
Aktívny od: 11.1.2005 
Najlepší  hráč: -
Najlepší strelec: 2009
Najlepší účastník: 2007, 2009, 2014
 

          

 

 

 

 

Aktivita hráča:

  05 05/06 06/07 09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Dochádzka 4 2 1 1 2 3 3 2    
Góly 4 5 4 1 4 10 9 5    
Góly/Zápas 8 8 6 1 7 14 14 9    
Strelec 5 4 3 2 1 8 6 4    
PVÚZ 16 14 13 7 8 16 11 10    
V a P 18 17 10 6 5 9 8 5    
Skóre 13 12 11 4 4 10 6 7    
% 10,50 9,50 7,62 3,62 4,87 10,75 8,50 6,5    
Umiestne. 16.m 14.m 12.m 3.m. 3.m. 14.m 9.m. 8.m.    

Vysvetlivky:  

V - víťaz    , m - miesto

Najlepšia  Sezóna: 2009 (3 víťazstvá zo 7)

 

Počet jednotlivých víťazstiev: 5